Interview predikante Romella Halussy

Blogreeks als aanvulling op de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht in Museum Catharijneconvent. Vrouwen en religie, een thema waar altijd meer over gezegd kan worden. Deze blogreeks zal niet enkel thema’s aanhalen die niet zijn terug te vinden in de tentoonstelling, maar zal de tentoonstelling bespreken en er op reflecteren.

Blog nummer 7 (Molukse predikante)

Door Hayk Vervoort, student Master Religiewetenschappen en stagiair bij Kosmopolis Utrecht.

Molukse predikante Romella Halussy

Romella Halussy is geboren en getogen in Nederland, heeft theologie gestudeerd in Utrecht en is in 1996 bevestigd als predikant voor de Molukse Evangelische Kerk. Zij is werkzaam in Lunteren en Leerdam, maar was bereid om voor dit interview, op een maandagochtend in juli, af te reizen naar Driebergen.

Ik noem haar hier Moluks, maar zij is natuurlijk wel degelijk Nederlander. Dit neemt niet weg dat zij van Molukse afkomst is en de Molukse cultuur met haar meedraagt.

In hoeverre speelt uw Molukse achtergrond een rol in uw werk als predikant?

‘We heten niet voor niets de Molukse Evangelische Kerk, maar toch is het moeilijk om een bepaald kenmerk van de geloofsgemeenschap aan te wijzen als typisch Moluks. Ik denk dat  het sterke saamhorigheidsgevoel binnen onze kerk duidelijk oorsprong heeft in de Molukse cultuur. Praktisch gezien gebruiken we in de dienst ook Molukse fluiten en trommels en wordt naast het Nederlands ook de Maleise taal gesproken.

Toen de Molukkers nog niet zo lang in Nederland waren, was de hang naar authentieke Molukse gebruiken er wel, maar werd daar nog niet veel praktische invulling aan gegeven in de Molukse Kerk. In het begin werden er bijvoorbeeld nog geen Molukse muziekinstrumenten gebruikt. Dat is later veranderd. Ook binnen de kerk, om te kijken of dat ook op een of andere manier de geloofsbeleving kan versterken. Wat we ook hebben meegenomen uit de Molukken is het op een ingetogen wijze vieren van het avondmaal. Opvallend is dat die viering tegenwoordig op de Molukken zelf veel uitbundiger en kleurrijker is geworden. De vader van een vriendin van me zegt hierover: ‘jullie zijn net Nederlanders in Canada, door zo vast te houden aan de gebruiken van de cultuur van herkomst zoals die vroeger waren.’

Dit betekent geenszins dat mevr. Halussy niet bij de tijd is. Zij is erg actief op social media. Via Facebook houdt zij bijvoorbeeld contact met de geloofsgemeenschap, ook met de jongeren.

De vraag of uw Molukse achtergrond een rol speelt in de kerk kan ook omgedraaid worden. Wat betekent de kerk voor uw Molukse achtergrond?

‘Aanstaande november viert de Molukse Evangelische Kerk (Geredja Indjili Maluku ‘GIM’) haar zestigjarig bestaan. Dat doen we met het thema ‘dankbaarheid’, we zijn bijvoorbeeld dankbaar dat wij met Gods hulp als kerk al 60 jaar in een vreemd land mogen bestaan. En door de kerk kunnen we iets laten zien van onze cultuur en identiteit.’

Ziet u het als speciaal om een vrouwelijke predikant te zijn?

‘Een groot deel van predikanten binnen onze kerk is vrouw, dus in die zin voelt het niet speciaal. Bovendien gaat de Molukse samenleving van oorsprong uit van gelijkheid tussen man en vrouw als het gaat om maatschappelijke functies. Zo zijn er in de geschiedenis ook vrouwelijke dorpshoofden geweest op de Molukken. Het feit dat het aantal vrouwen in bestuurlijke functie groeit, zo ook in ons synodebestuur, vind ik positief. In besluitvorming ligt de focus bij vrouwen over het algemeen meer op het gevoel dan op beredenering. Dat heb je ook nodig voor een gebalanceerd bestuur.’

Is dit ‘feminisering’ van de kerk te noemen, het idee dat geloof steeds meer een vrouwenaangelegenheid wordt?

‘Nee, meer een gegeven van gelijke representatie van mannen en vrouwen in alle lagen van de kerk. Dat zorgt voor meerdere perspectieven, en werkt verrijkend’

Romella Halussy is voorzitter van het comité van het eerdergenoemde zestigjarig bestaan van de Molukse Evangelische Kerk in Nederland. De dankdienst en viering vinden plaats op 24 november in de Bethelkerk in Drachten. Website: www.gimhut60.nl. De inzet van vrouwen (‘Vrouwen in actie voor GIM’, zie website) springt in het oog.

De laatste blog, nummer 8: maandag 8 oktober

Zie ook:
# ‘Vrouwen voor het voetlicht’ op de website van Museum Catharijneconvent
# Facebook Kosmopolis Utrecht

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress