Aglow

Blogreeks als aanvulling op de tentoonstelling Vrouwen voor het Voetlicht in museum Catharijneconvent. Vrouwen en religie, een thema waar altijd meer over gezegd kan worden. Deze blogreeks zal niet enkel thema’s aanhalen die niet zijn terug te vinden in de tentoonstelling, maar zal de tentoonstelling bespreken en er op reflecteren.
– Blog nummer 3 (Aglow)

Door Hayk Vervoort, student Master Religiewetenschappen en stagiair bij Kosmopolis Utrecht.

Aglow, een charismatisch-christelijke vrouwenorganisatie
Als vervolg op blog 2 (zie Antifeminisme) over vrouwen in evangelische en pinksterkerken en de vaak controversiële opvattingen over man-vrouwverhoudingen die daarin gehanteerd worden wil ik de praktijk daarvan meer uit de doeken doen. Ik schreef dat deze opvattingen vaak worden gekenmerkt als ‘niet meer van deze tijd’. Maar waar gaat het precies over als we het hebben over controversiële genderopvattingen binnen deze christelijke stroming?

Als voorbeeld kunnen we kijken naar de interkerkelijke vrouwenorganisatie Aglow. Een organisatie die is ontstaan vanuit het charismatisch christendom. Dat wil zeggen, de christenen die in hun geloof de focus leggen op het ontvangen van de Heilige Geest, denk aan de pinkstergemeente; Pinksteren is het feest waarbij herdacht wordt dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen, de volgelingen van Jezus, en hen inspireerde. Charisma betekent zoveel als de gave van de Heilige Geest, daarom ‘charismatisch’.

Aglow Nederland is een organisatie die allerlei activiteiten voor (charismatisch) christelijke vrouwen organiseert, zoals gebeds- en Bijbelstudiebijeenkomsten. Aglow biedt hiermee ruimte aan vrouwen om hun verhaal kwijt te kunnen en kracht en troost kunnen halen uit gebed, kennismaking met evangelie en uit de verbondenheid met andere gelovigen.(n.b: sinds een paar jaar heeft Aglow ook een mannenafdeling)

De naam Aglow komt uit de Bijbel, waar in Romeinen 12:11 in de Engelse vertaling staat: ‘Be aglow and burning with the spirit’. In het Nederlands: ‘Weest vurig van geest’. Aglow is in 1967 opgericht in Amerika en internationaal heeft de organisatie zo’n 200.000 leden.

 In de wetenschappelijke literatuur over vrouwen uit het evangelisch- en pinksterchristendom wordt vaak het beeld geschetst dat deze vrouwen een theologie aanhangen van vrouwelijke ondergeschiktheid aan mannelijke autoriteit. Wanneer ik bij Aglow informatie opvraag over hoe het in hun christelijk geloof nu zit met man-vrouwverhoudingen wordt dat beeld enigszins genuanceerd. Aglow gaat weliswaar sterk uit van bepaalde rollen die ieder mens krijgt toebedeeld, omdat God volgens hen een uniek doel heeft voor iedereen. Dat doel, waarmee die rol gepaard gaat, verschilt echter per persoon. In die zin is er niet direct sprake van een algemeen idee over de rol die alle vrouwen in (moeten) nemen. Is dit christelijk denken dan wel antifeministisch te noemen, zoals uitgelegd in blog 2? Het is in ieder geval niet feministisch, omdat feminisme staat voor gelijke posities van mannen en vrouwen, en dat gaat voorbij aan het idee dat God een uniek doel heeft voor iedereen. Dat doel hoeft dus niet te stroken met de rolverdelingen die in het feminisme zoal worden nagestreefd.

Blog 4: maandag 13 augustus

Zie ook:

# ‘Vrouwen voor het voetlicht’ op de website van Museum Catharijneconvent
# Facebook Kosmopolis Utrecht

# Website Aglow Nederland

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress