Super-Diversity in Dynamic Cities, nieuwe uitdagingen voor de cultuursector | dinsdag 11 oktober 2011

Aanmelden voor de conferentie kan hier.

De conferentie bestaat uit een ochtend- en middagprogramma. In de middag zijn er twee werksessies. Eén over Erfgoed en één over Kunst & Cultuur. Daarin presenteren curatoren, publicisten en makers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Nederland geslaagde voorbeelden en wordt erover gediscussieerd.

Onze stedelijke realiteiten veranderen. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in steden en het aantal groeit ieder decennium. In stedelijke conglomeraten is dan ook een toenemende variëteit aan levensvormen, culturen en activiteiten te vinden. Steeds meer mensen verschillen steeds meer van elkaar in hun levensloop en leefstijl. Met de toenemende mobiliteit van de wereldbevolking komen bewoners in de grote stad letterlijk uit alle hoeken van de wereld. “Ze brengen een nieuwe dimensie van diversiteit – superdiversiteit – mee die zich op alle vlakken manifesteert: etnisch, taalkundig, cultureel, religieus (…) Daarmee is stabiliteit als sociaal gegeven aangetast. We leven nu allemaal in omgevingen die fundamenteel onstabiel zijn, dus bijzonder veranderlijk, en waarin wij ons bestendig moeten aanpassen aan de veranderingen in de omgeving”, aldus prof. dr. Jan Blommaert van de Universiteit Tilburg.

Vanuit dit fenomeen superdiversiteit denken en werken steeds meer wetenschappers, programmamakers en kunstenaars. Welke invloed heeft superdiversiteit op sociale interacties, op reguleringsdrang van een natiestaat en op ideeën over identiteitsvormingen en ‘samenlevingen als stabiele omgevingen’? Tijdens de conferentie komen al deze vragen aan bod en wordt onderzocht wat de rol van kunstenaars, cultuurmakers en culturele instellingen in die complexe, superdiverse, veranderlijke stad kan zijn. Wat zijn de consequenties voor cultuurinstellingen en de kunstpraktijk? De conferentie is opgedeeld in twee delen: een ochtendsessie, die een focus heeft op analyse, onderzoek en theorie en een middagsessie met nadruk op de praktijk. De voertaal is Engels.

De conferentie komt tot stand in samenwerking met het Lectoraat Cultural Diversity Hogeschool Rotterdam; Erasmus Universiteit Rotterdam; Imagine IC; Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB.

Klik hier voor een overzicht van de sprekers.

Klik hier voor het programma.

Super-Diversity in Dynamic Cities, nieuwe uitdagingen voor de cultuursector
Datum:
 dinsdag 11 oktober 2011
Plaats:  Lantaren/Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Tijd:  Inloop 8.45 uur
Conferentie ochtendsessie: 9.30-13.00, Lunch 13.00-14.00 uur,
Werksessies (kunst & culuur of Erfgoed): 14.15-17.00 uur
Borrel: vanaf 17.00 uur
Toegang: € 20,00 en € 15,00 (studenten) (incl. lunch)
Informatie: Kosmopolis Rotterdam, Iebèl Vlieg, i.vlieg@kosmopolisrotterdam.nl, t 010 4177420
Voor interviews met sprekers: Christine Wagner: 06-555 777 90 of tine@xs4all.nl 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress