Gemengde Gevoelens | boekpresentatie 17 juni 2014

Kosmopolis Utrecht organiseert een gespreksavond naar aanleiding van het binnenkort bij uitgeverij Van Gennep te verschijnen boek

 

GEMENGDE GEVOELENS.

MOLUKSE EN NEDERLANDSE KLASGENOTEN IN DE JAREN ZESTIG

 

Plaats: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Tijd: dinsdag 17 juni 2014, 20-22 uur

Entree: € 2,50

Reserveren: mail naar info@kosmopolisutrecht.nl

PROGRAMMA

20.00 Welkom door voorzitter Nancy Jouwe

20.05-20.30 Inleiding Baukje Prins

20.30 – 21.00 panel 1: Terugblik op de jaren zestig & zeventig met:

Mieke Aerts, Wim Manuhutu en Otjep Rahantoknam

21.00-21.15 pauze

21.15 – 21.45 panel 2: Vooruitblik naar de jaren tien & twintig met:

Ibtissam Abaaziz, Jurriaan Omlo en Melissa Valk

 

RMS VAN TOEN = ISLAM VAN NU?

Door middel van interviews en archiefonderzoek reconstrueerde Baukje Prins de levensverhalen van haar voormalige klasgenoten van de protestants-christelijke lagere school in het Friese Oosterwolde. Van de 200 leerlingen was in de jaren zestig de helft van Molukse afkomst, waarmee de school één van de eerste grote gemengde scholen in Nederland was. Prins laat zien hoe discussies over behoud van eigen cultuur en de noodzaak van integratie ook in de jaren zestig werden gevoerd, en hoe haar Molukse klasgenoten, allen geboren en getogen in Nederland, een complexe verhouding hebben tot hun eigen gemeenschap. Enerzijds lijkt de loyaliteit aan het ideaal van de RMS onlosmakelijk verbonden met een sterk gevoel van schatplichtigheid aan hun ouders, anderzijds bleek de Molukse gemeenschap voor velen niet alleen een warm nest maar ook een bron van spanningen. Tegelijkertijd is Nederland voor weinigen ooit een vanzelfsprekend thuis geworden. Want na de radicalisering van de jaren zeventig, de ontnuchtering van de jaren tachtig en de normalisering van de interetnische verhoudingen in de jaren negentig, is er sinds de aanslagen van 9/11 en het daarna opkomende anti-immigratie sentiment opnieuw zorg over de acceptatie van ‘allochtonen’ in Nederland.

“Sla de kranten van de jaren zestig en zeventig open en je ziet grote overeenkomsten. Waar vroeger ‘RMS’ stond, staat nu ‘islam’”, stelde Henk Smeets, oud directeur van het Museum Maluku in 2011. Is de RMS van toen inderdaad de islam van nu? Zijn de overeenkomsten tussen de situatie van jonge Molukkers toen en jonge Turken en Marokkanen inderdaad zo groot? Dat is de vraag die we op deze avond voorleggen aan deskundigen op het terrein van postkoloniale en interetnische verhoudingen van de ‘oudere’ en de ‘jongere’ generatie. In hoeverre is bijvoorbeeld de toenmalige radicalisering van de politieke strijd voor de RMS te vergelijken met de huidige radicalisering van sommige moslimjongeren? Heeft de oververtegenwoordiging van tweede generatie jongeren, toen en nu, in schooluitval, werkloosheid en criminaliteit te maken met discriminatie, dubbele loyaliteiten of (taal) achterstanden? En in welke opzichten is de situatie van jonge Molukse vrouwen toen (on)vergelijkbaar met die van jonge moslima’s nu? Kortom: wat kunnen huidige generaties leren van de levensverhalen van de Molukse kinderen van de jaren zestig?

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress