Drie vragen aan historica Esther Captain | 23 november

1. Kun je wat meer vertellen over je projecten bij het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht?
Bij het Centre for the Humanities hou ik me bezig met het project ‘De koloniale erfenis van de Vrede van Utrecht: 1713-1863-2013’. Die drie data draaien om de connectie tussen de Vrede van Utrecht en het koloniale en slavernijverleden. De Vrede van Utrecht is in 1713 als vredesverdrag tussen Europese mogendheden getekend. In dat vredesverdrag hebben zij afspraken gemaakt over de handel in slaven: het Asiento de Negros. Het is opmerkelijk dat er in een vredesverdrag, dat vrijheid en rijkdom opleverde voor Europese landen, tegelijkertijd bepalingen zijn opgenomen over de onvrijheid van niet-Europeanen. Over die paradox gaat het project van het Centre for the Humanities: de onbekende kanten van de Vrede van Utrecht. In 2013 vieren we dat het 300 jaar geleden is dat de Vrede van Utrecht is ondertekend, maar in 2013 is het eveneens 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Het Centre for the Humanities wil de heugelijke geschiedenis graag vieren, maar ook stil staan bij het rauwe en pijnlijke verleden.

2. Je bent historica. Wat zijn de lessen die we kunnen leren uit het verleden?
Strikt gesproken laat de geschiedenis zien dat we helaas nog geen lessen trekken uit het verleden. Ook al beroepen we ons op de formulering: “Dat nooit meer!” – daarbij doelend op oorlog of slavernij – toch zien we dat mensen elkaar naar het leven blijven staan of elkaar misbruiken. Als historica kun je structuren en patronen door de tijd heen analyseren en aangeven hoe een samenleving rechtvaardiger kan worden ingericht. Dat laat onverlet dat het aan óns is om bij onszelf te beginnen om veranderingen door te voeren en een kritische massa op te bouwen, die uiteindelijk niet meer te negeren is.

3. Het Centre for the Humanities en Kosmopolis Utrecht werken samen aan het Nederlandse slavernijverleden. Waarom is dat belangrijk?
Het Centre for the Humanities staat voor het vertalen van wetenschappelijke inzichten binnen de geesteswetenschappen naar een breed publiek. Kosmopolis Utrecht is een ideale partner voor het Centre for the Humanities als organisatie die veel ervaring heeft in het organiseren van publieksevenementen voor een divers publiek. Voor het project ‘De koloniale erfenis van de Vrede van Utrecht: 1713-1863-2013’ is deze samenwerking dus een geweldige uitvalsbasis.

Sporen van SlavernijCentre for the Humanities | Nationaal Comité 4 en 5 mei

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress