Dubbelportret (2) Drie vragen aan… Raymond Bernardus | 22 september

1. Wat doet BUAT, en hoe zie je haar toekomst gezien het huidige kabinetsbeleid?
‘Op dit moment is BUAT aan het onderzoeken welke scenario’s realiseerbaar zijn. De overheid heeft uitgesproken dat ze behoefte heeft aan dialoog over problemen die in de maatschappij spelen, waarbij kennis over specifieke problemen het criterium zal zijn van overleg. Belangenbehartiging verandert daarmee enigszins maar biedt voor de Molukse gemeenschap ook weer een kans om juist ‘kennis over Molukkers’ verder uit te diepen en te verbreden. We hebben eigenlijk al een instituut, Museum Maluku, die op het gebied van erfgoed en geschiedenis reeds kennis heeft klaar liggen. Uiteraard zal dit verder doorontwikkeld moeten worden om ook op sociaal-maatschappelijk gebied te kunnen voldoen aan de kenniscriteria van de overheid. Voorts willen we een ondernemende sociaal-maatschappelijke organisatie worden die op basis van kennis haar eigen broek weet op te houden.’

2. Je werkt samen met Kosmopolis Utrecht aan Maluku Mokro connexion. Waarom vind je het belangrijk om hieraan mee te doen?
Kosmopolis Utrecht draagt bij aan de cohesie in de maatschappij. Vanuit culturen en identiteit kan Kosmopolis Utrecht bruggen slaan tussen mensen en groepen. In de toekomst zullen door bezuinigingen organisaties wegvallen die nu nog wel toegang hebben tot bepaalde groepen. Dan is een organisatie als Kosmopolis helemaal nodig. Ontwikkeling als groep gaat niet in je eentje en het organiseren van een evenement als de Maluku Mokro Connexion is van groot belang. Uitwisselingen over verschillen en overeenkomsten over hoe jonge Molukkers en jonge Marokkanen in deze maatschappij staan en hoe de omgeving naar hen kijkt op bijvoorbeeld het gebied discriminatie op school, ambities en carrière etc. draagt bij tot meer onderling begrip en samenhang in de maatschappij. Niet alleen maar praten is hierin belangrijk maar ook het samen vieren van de open maatschappij die we hebben door allerlei kunstuitingen als muziek of dichten vormen de hechtmiddelen van onze maatschappij, nu en in de toekomst.’

3. Hoe vind je dat Molukkers het doen in het wat betreft politieke participatie. Krijgen ze gemakkelijk toegang tot zaken als geschiedenis, onderwijs, wonen, werken, sport en bijvoorbeeld kunstproducties?
‘De politieke participatie van Molukkers op landelijk niveau is helaas nauwelijks zichtbaar. Er zijn geen Molukse politici meer in beide Kamers, wat erg spijtig is. Op lokaal niveau zien we wel raadsleden maar zijn er geen wethouders of burgemeesters van Molukse komaf. Vanwege onze geschiedenis is het vertrouwen in de Nederlandse politiek erg laag. Ik denk dat dit een factor is wat mee heeft gespeeld bij de ambities van Molukkers op politiek vlak. Het wordt wel tijd dat hierin verandering komt. De Marokkaanse gemeenschap is hierin een voorbeeld dat het anders kan.
Er zijn ook nog immer knelpunten op sociaal-maatschappelijk gebied. Zo heeft de oudere 3e generatie minder goed gescoord op onderwijs en daardoor een moeilijker startpositie op de arbeidsmarkt in vergelijking met andere groepen. De jongere leeftijdsgroep lijkt het beter te doen en is meer naar buiten gericht. Dit zien we bijvoorbeeld aan muziekclips op Youtube waar veel wordt samengewerkt met jongeren uit andere groepen.
In de muziek onderscheiden Molukkers zich. Tegelijkertijd zie je ook dat men bescheiden blijft en lijken talenten wat minder naar voren te treden dan je zou verwachten op basis van wat men kan. Dit geldt ook voor de sport. Het zijn twee culturele uitingen waar prestatie boven afkomst gaat en je ziet dan ook dat men zich hierin senang voelt. Ambitie wordt wel anders ingevuld. Meer vanuit het ‘eigen hart’ dan vanuit wat de omgeving als succes definieert.  Cultuur geeft hierin meer ruimte dan bijvoorbeeld educatie en carriere op de arbeidsmarkt. Overigens geldt voor alles dat je als minderheid je wat extra moet uitleggen, werken of aanpassen aan de dominante omgeving. Een gegeven die helaas universeel is want dit gebeurt overal en altijd.’

Stichting BUAT | 60 jaar Molukkers

•  Ontvang maandelijks de nieuwsbrief van Kosmopolis Utrecht.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress